Мандат 2015-2019

Мандат 2015-2019 (35)

Monday, 30 September 2019 10:20

ПРОТОКОЛ №34

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 34 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 13.09.2019 год. /петък/ от 16.00 часа,…
Monday, 09 September 2019 10:23

ПРОТОКОЛ №33

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 33                      На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 27.08.2019 год. /вторник/ от…
Monday, 05 August 2019 10:47

ПРОТОКОЛ №32

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 32 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 30.07.2019 год. /вторник/ от 13.00…
Tuesday, 09 July 2019 10:00

ПРОТОКОЛ №31

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 31 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 03.07.2019 год. /сряда/ от 09.00…
Tuesday, 25 June 2019 15:17

ПРОТОКОЛ №30

Rate this item
(1 Vote)
     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Ц А Р Е В О    Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 30…
Tuesday, 25 June 2019 15:17

ПРОТОКОЛ №30

Rate this item
(0 votes)
     Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Ц А Р Е В О    Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 30…
Monday, 15 April 2019 15:47

ПРОТОКОЛ №29

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 29 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 12.04.2019 год. /петък/ от 09.00…
Wednesday, 10 April 2019 15:54

ПРОТОКОЛ №28

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л № 28 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 29.03.2019 год. /петък/ от 09.00…
Tuesday, 05 February 2019 08:56

ПРОТОКОЛ №27

Rate this item
(0 votes)
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 31.01.2019 год. /четвъртък/ от 09.00 часа, в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево, се проведе…
Thursday, 03 January 2019 16:23

ПРОТОКОЛ №26

Rate this item
(0 votes)
Препис-извлечение! П Р О Т О К О Л   № 26 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, на 20.12.2018 год. /четвъртък/ от 08.30…
Page 1 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево