Проекти на ПЗНА

Проекти на ПЗНА (102)

Rate this item
(0 votes)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 03.06.2024 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Царево, мандат 2023 – 2027 г. да предприеме взимане на решения, важни за Община Царево. Предложенията могат да…
Rate this item
(0 votes)
На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.03.2024 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-Царево.
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 4 ОТ ЗНА На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.02.2024 г., за предложения и становища по проекта за изменение на ПЗНА. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ла. 4 от ЗНА. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-Царево. тел.:…
Rate this item
(0 votes)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 4 ОТ ЗНА На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считан от 07.02.2024 год., за предложения и становища по проекта за изменение на ПЗНА. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4 от ЗНА. Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-Царево. тел.:…
Rate this item
(0 votes)
УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 4 ОТ ЗНА На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 7.02.2024 год., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА поради необходимостта Общински съвет-Царево, мандат 2023-2027 год., да приеме своевременно предложения проект за нова…
Rate this item
(0 votes)
Rate this item
(0 votes)
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 13.11.2023 год., за предложения, мнения и становища по проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта…
Rate this item
(0 votes)
На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.06.2023 г., за предложения и становища по Наредбата за допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево /НООРОСТОЦ/. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински…
Page 1 of 8
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево