Tuesday, 19 December 2023 19:02

!!! Община Царево - публичност и прозрачност !!!

Rate this item
(1 Vote)
Уважаеми дами и господа,

С оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност, Община Царево Ви предоставя следната информация, касаеща инфраструктурните обекти, пострадали от бедствието, сполетяло района на 05 септември 2023 г. и предприетите действия от страна на общинската администрация.

Язовири

Язовир „Потурнашки“ - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител, който към настоящия момент изготвя работния проект за обекта, след което започва строителството. Изпълнението по договора стартира на 26.10.2023 г., като срокът на изпълнение, заложен в него е 420 календарни дни.

Язовир „Хаджи Яни“ - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител, който към настоящия момент изготвя работния проект за обекта, след което започва строителството. Изпълнението и на този договор е с начална дата 26.10.2023 г., като срокът регламентиран в него е 270 календарни дни.

Мостове

Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение кв. „Белия бряг“ и прилежащата улица с идентификатор 48619.504.8 по КККР на гр. Царево - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител, който към настоящия момент изготвя работния проект за обекта, след което започва строителството. Договорът е сключен на 03.11.2023 г. и влиза в сила от същата дата, срокът, заложен в него е 300 календарни дни.

Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение кв. „Мандра“, свързващ улици с идентификатор 48619.504.2 и 48619.505.800 по КККР на гр. Царево - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител, който към настоящия момент изготвя работния проект за обекта, след което започва строителството. Договорът е в сила от 06.11.2023 г., като срокът за изпълнение, поставен пред Изпълнителя е 300 календарни дни.

Аварийно-възстановителни работи по мостово съоръжение до Крайбрежна алея, попадащо в ПИ с идентификатор 48619.504.14 по КККР на гр. Царево - След проведена обществена поръчка е сключен договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител, който към настоящия момент изготвя работния проект за обекта, след което започва строителството. Договорът е сключен на 06.11.2023 г., със срок за изпълнение 240 календарни дни.

Аварийно-възстановителни работи по мост с. Фазаново и част от прилежащ общински път с идентификатор 76025.27.17 по КККР на с. Фазаново и идентификатор 10361.6.117 по КККР на с. Велика, общ. Царево - Провежда се обществена поръчка, предстои сключване на договор за инженеринг /проектиране и строителство/ с Изпълнител.

Аварийно-възстановителни работи по съоръженията и пътната част на общински път BGS 1280 /II-99, Приморско – Царево/ – Лозенец – Царево – /II-99/ - Провежда се обществена поръчка.

Посочените срокове за изпълнение сумират необходимото време за изпълнение на два етапа:

- изготвяне на инвестиционен проект.

- изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор.

Процедурите по съгласуваност изискват времеви ресурс между двата описани по-горе етапа, като това време не се включва в сроковете за изпълнение.
 
Прочетена 25 пъти
 
 
Read 286 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево