×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 911
Thursday, 22 January 2015 10:17

Общински съвет – Царево отпусна средства на читалището в Царево за реализация на проект

Rate this item
(2 votes)

 

С докладна записка от инж. Георги Лапчев - Кмет на Община Царево, относно: „Изпълнение на Проект за Обновяване на Читалище „Г. Кондолов 1914” гр. Царево, по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма” на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево”, на редовно заседание на Общински съвет – Царево, общинските съветници приеха единодушно да бъдат прехвърлени средства от фонд „Резерв” на Община Царево от бюджета за 2015г. по банковата сметка на НЧ „Г.Кондолов 1914” гр.Царево за реализирането на проекта. Проекта се финансира се на 100% от Стратегията. Средствата, в размер на 188 200 лв., ще бъдат възстановени на Община Царево, след като читалището завърши проекта.

С безвъзмездна финансова помощ по тази европрограма ще се извърши обновяване на материалната база на Читалище „Георги Кондолов”, а именно: подмяна на външната дограма на цялата сграда, подмяна на интериорните врати, освежаване на лекционна, репетиционна и кино зали, съблекални и санитарно помещение, ремонт на покрив и фасади, поставяне на ефектно фасадно осветление и закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми за съставите към читалището.

Предвид местоположението на сградата, нейната архитектурна стойност и функцията й като основен център за развитие на обществения и културен живот на града, обновяването на сградата на Народно читалище „Г. Кондолов 1914”, ще подобри условията, при които се предоставят основни културни, социални, комуникационни, образователни и др. услуги в град Царево. Също така обновяването на сградата ще подобри цялостния облик на централната част на града.

В друга точка от дневния ред, с докладна записка от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев, относно „Намаление на продажната цена на остатъчна дървесина, добита от горски територии – собственост на Община Царево“, общинските съветници дадоха съгласието си продажната цена на остатъчната дървесина за свободна продажба да бъде намалена от 54 на 45 лв./пл.куб.м. без ДДС.

Read 5201 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево