Monday, 25 March 2024 10:42

Община Царево oбявява подбор за длъжността „Инспектор“ в дирекция „Местни данъци и такси“

Rate this item
(0 votes)

Община Царево oбявява подбор за длъжността  „Инспектор“ в дирекция „Местни данъци и такси“  

I. Изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на завършено образование – Висше;
- Минимална образователна степен – Бакaлавър за специалности от професионално
направление „Икономика“ или Магистър за направление „Право“;
- Минимален професионален опит – не се изисква;
- Компютърна грамотност.

II. Основни задължения:
- Приемане на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси и анализ на
събираемостта;
- Участие в оперативни проверки;
- Извършване на действия по изготвяне и връчване на покани за доброволно
изпълнение;
- Оказване на методологическа помощ на данъкоплатците.

III. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в подбор, по образец*;
- Съгласие за обработване на лични данни на кандидата, по образец*;
- Професионална автобиография (CV);
- Копия от документи за придобитo образование;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, при
наличие.

*Образците на заявлението за участие в подбора и съгласието за обработка на лични
данни, може да откриете на адрес .

V. Място за подаване на документите:
- На място във центъра за административно обслужване на Община Царево, гр. Царево,
ул. „Хан Аспарух” № 36,
или
- Чрез имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VI. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни от 25.03.2024 г. до 24.04.2024
г. вкл.

За повече информация: тел. 0590 5 50 55

Read 148 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево