Wednesday, 20 March 2024 10:04

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Rate this item
(0 votes)

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 58 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, Кметът на Община Царево отправя покана към местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост за публично обсъждане на намерението на Община Царево да поеме дългосрочен дълг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 28.03.2024 от 17:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Кондолов-1914“, гр. Царево.

Коментари, въпроси и предложения във връзка с проектите, за който Община Царево има намерение да поеме дългосрочен дълг могат да се изпращат преди обсъждането по електронен път на официалната електронна поща на общината: tsarevo@gmail.com , както и писмено чрез деловодството на Община Царево на адрес гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36.

Read 134 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево