Monday, 09 February 2015 11:28

СЪОБЩЕНИЕ

Rate this item
(0 votes)

Община Царево уведомява хората,желаещи да упражнят правото си на вот в местните избори през есента на 2015г.,че някои от тях могат да не попаднат в избирателните списъци.Ако до скоро сте живели или работили в чужбина и настоящият ви адрес е там,няма да можете да гласувате тук.Конкретният текст в Избирателния кодекс,който тълкува този казусе следния:

”Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място”по смисъла на чл.396 е лице,което има постоянен и настоящ адрес в Република България през последните 6 месеца. Следователно лицата със заявен настоящ адрес в чужбина,които в момента живеят на територията на община Царево,следва да подадат Адресна карта за промяна на този настоящ адрес до 15 април 2015г.,за да бъдат включени в избирателните списъци.

Компетентна помощ по този въпрос можете да получите от служителите в отдел”АПО” при Община Царево.

Телефон за връзка:   0590/5-50-14

Read 4599 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево