Мандат 2011-2015

Мандат 2011-2015 (41)

Monday, 26 January 2015 16:11

Протокол 13

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 13 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 25.10.2012 год. от 9.00 часа в…
Monday, 26 January 2015 16:09

Протокол 12

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 12 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 14 .09. /петък/ 2012 год. от…
Monday, 26 January 2015 14:59

Протокол 11

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 11 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.07. /четвъртък/ 2012 год. от 10.00…
Monday, 26 January 2015 14:49

Протокол 10

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 10 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 06.07. /петък/ 2012 год. от 11.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево,…
Monday, 26 January 2015 14:48

Протокол 9

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л №9 На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 28.06. /четвъртък/ 2012 год. от 10.00 часа в залата на читалище…
Monday, 26 January 2015 14:45

Протокол 8

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 8 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.26 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 18.05. /петък/ 2012 год. от 10.00 часа в залата на…
Monday, 26 January 2015 14:43

Протокол 7

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л №7 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.26 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 12.04./четвъртък/2012 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево, се проведе СЕДМО…
Monday, 26 January 2015 14:41

Протокол 6

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л №6 Наоснование чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.26 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 20 .02./ понеделник / 2012 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево…
Monday, 26 January 2015 14:40

Протокол 5

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л №5 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.26 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26 .01./ЧЕТВЪРТЪК / 2012 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево…
Monday, 26 January 2015 14:37

Протокол 4

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л №4 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.26 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29 .12./четвъртък/ 2011 год. от 10.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се…
Page 3 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево