Мандат 2011-2015

Мандат 2011-2015 (41)

Tuesday, 27 January 2015 08:43

Протокол 27

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 27 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 04.12. /сряда/ 2013 год. от 10:00…
Tuesday, 27 January 2015 08:42

Протокол 26

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 26 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 08.10. /вторник/ 2013 год. от 10:00…
Tuesday, 27 January 2015 08:40

Протокол 25

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 25 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 14.09. /събота/ 2013 год. от 10:00…
Tuesday, 27 January 2015 08:35

Протокол 24

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 24 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 07.08. /сряда/ 2013 год. от 09.00…
Tuesday, 27 January 2015 08:29

Протокол 23

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 23 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 01.07. /понеделник/ 2013 год. от 10.00…
Tuesday, 27 January 2015 08:28

Протокол 22

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 22 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Царево на 28.05. /вторник/ 2013 год.…
Tuesday, 27 January 2015 08:26

Протокол 21

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 21 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 18.04. /четвъртък/ 2013 год. от 09.00…
Tuesday, 27 January 2015 08:24

Протокол 20

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 20 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 29.03. /петък/ 2013 год. от 10.00…
Tuesday, 27 January 2015 08:22

Протокол 19

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 19 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 21.03./четвъртък/ 2013 год. от 10.00 часа…
Monday, 26 January 2015 16:21

Протокол 18

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л№ 18 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.02./вторник/ 2013 год. от 9.00 часав залата…
Page 2 of 3
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево