Friday, 19 April 2024 09:31

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - „ЕКО КАМП“ ЕООД

Rate this item
(1 Vote)

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„ЕКО КАМП“ ЕООД

Седалище: гр. София, р-н Витоша, ул. „Олимпийска“ № 6, ет. 8

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на ваканционно селище с къмпинг единици (палатки, мобилни къщи, вилни сгради, бунгала, каравани, кемпери, паркинг, басейни, зона за спорт, обслужващи сгради и ресторант) в ПИ 48619.12.602, 48619.15.1075, 48619.15.1063, 48619.15.1040, 48619.15.1041, 48619.15.1042, 48619.15.1031, 48619.15.1050, 48619.15.1044, 48619.15.1034, 48619.15.1037, 48619.15.1047, 48619.15.1091, 48619.15.1064, 48619.15.1061, 48619.15.1059, 48619.15.1053, 48619.15.1056, 48619.15.1068 по КККР на гр. Царево, Община Царево.

            Срещата със засегнатото население ще се проведе както следва:

на 10.05.2024г. от 11.00 часа, в сградата на Народно читалище “Георги Кондолов-1914, ул. Хан Аспарух № 34, гр. Царево, общ. Царево.

Доклада за ОВОС и приложенията към него (в т.ч. Доклада за оценка степента на въздействие), са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в Общинска администрация гр. Царево, в РИОСВ Бургас и на интернет сайт: https://ecoconsultbg.com, раздел „Обяви“.

Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация Царево на адрес: ул. Хан Аспарух 36, гр. Царево, общ. Царево, в РИОСВ Бургас на адрес: гр. Бургас 8000, к-с "Лазур", ул. „Перущица” № 67 или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: д-р инж. Иван Иванов – моб. 0897810381.

Read 333 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево