Wednesday, 17 January 2024 16:22

ПОКАНА за публично обсъждане на проект за БЮДЖЕТ 2024 г. на Община Царево

Rate this item
(0 votes)

П О К А Н А

ЗА

Публично обсъждане на Проект за БЮДЖЕТ 2024 г.

на Община Царево

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, отправям покана към гражданите на общината и всички заинтересовани лица за публично обсъждане на проект за бюджет за 2024г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.01.2024г. петък от 13.00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Г. Кондолов 1914“, гр. Царево

Материали по Проекта на Бюджет са достъпни на интернет страницата на община Царево www.tsarevo.org.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2024 година могат да се представят в деловодството на Община Царево и на следния електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  до 12:00 часа на 25.01.2024г.

По време на обсъждането ще могат да се правят и предложения от гражданите и от неправителствени организации. Те ще бъдат вписани в протокол, който ще бъде приложен към  окончателния проектобюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.

 

Марин Киров

кмет на община Царево

Read 417 times
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево