Мандат 2007-2011

Мандат 2007-2011 (21)

Friday, 16 January 2015 16:39

Протокол 40 / 29.09.2010

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 40 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 29 .09./ сряда / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТО заседание на ОбС-Царево.
Friday, 16 January 2015 16:38

Протокол 39 / 02.09.2010

Rate this item
(0 votes)
П Р О Т О К О Л № 39 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 02 .09./ четвъртък / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО заседание…
Friday, 16 January 2015 16:35

Протокол 38 / 28.07.2010

Rate this item
(0 votes)
П РО Т О К О Л № 38 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 28 .07./ сряда / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на…
Friday, 16 January 2015 16:32

Протокол 37 / 30.06.2010

Rate this item
(0 votes)
П РО Т О К О Л № 37 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 30.06./сряда / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМО заседание на ОбС-Царево.
Friday, 16 January 2015 16:31

Протокол 36 / 28.05.2010

Rate this item
(0 votes)
П РО Т О К О Л № 36 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 28.05./ петък/ 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на ОбС-Царево.
Friday, 16 January 2015 16:27

Протокол 35 / 12.04.2010

Rate this item
(0 votes)
П РО Т О К О Л № 35 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 12 .04./понеделник / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТО заседание на ОбС-Царево.
Friday, 16 January 2015 16:16

Протокол 34 / 12.03.2010

Rate this item
(0 votes)
П РО Т О К О Л № 34 На основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и чл.29 ал.5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на 12 .03./петък / 2010 год. от 9.00 часа в залата на читалище „Г.Кондолов”-гр.Царево се проведе ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪТРО заседание на ОбС-Царево.
Page 2 of 2
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево