Rate this item
(1 Vote)
О Б Я В АНа основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, във връзка с Указ № 100 и Указ № 102 от 09.04.2024 г. на Президента на Република България /обн. ДВ бр. 32 от 09.04.2024 г. / за насрочване на избори за членове на Европейския…
Rate this item
(0 votes)
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ „ЕКО КАМП“ ЕООД Седалище: гр. София, р-н Витоша, ул. „Олимпийска“ № 6, ет. 8 На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че…
Rate this item
(2 votes)
Областен информационен център - Бургас, като част от Звеното за публични консултации към РСР за Югоизточен регион, стартира провеждането на публични обсъждания на Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от Област Бургас, преминали успешно етапа на оценка на административно съответствие и допустимост. Обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции…
Rate this item
(0 votes)
Община Царево oбявява подбор за длъжността „Инспектор“ в дирекция „Местни данъци и такси“ I. Изисквания за заемане на длъжността:- Степен на завършено образование – Висше;- Минимална образователна степен – Бакaлавър за специалности от професионалнонаправление „Икономика“ или Магистър за направление „Право“;- Минимален професионален опит – не се изисква;- Компютърна грамотност. II.…
Rate this item
(0 votes)
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 58 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево, Кметът на Община Царево отправя покана към…
Page 1 of 65
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево