Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
На основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг и чл.58 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Община Царево обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционен проект…
Оценете
(0 гласа)
Понеделник, 29 Март 2021 09:24

СЪОБЩЕНИЕ на ВиК Царево

Оценете
(1 глас)
Във връзка със подмяна на улична водопроводна мрежа във кв.“Василико“, гр. Царево, извършвана от ВиК ЕАД гр. Бургас, ще бъде спряно водоподаването утре /30.03.2021г./ от 08.00ч. до 17.00ч.
Оценете
(1 глас)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
Оценете
(0 гласа)
П О К А Н А На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 09.03.2021 год. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на НЧ…
Оценете
(0 гласа)
На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с заповед РД-01-132/26.02.2021 г. на Министерството на здравеопазването НАРЕЖДАМ: Изменям и допълвам заповед № 55/27.01.2021 г., както следва: Отменя се т. 1.2 Точка 2 се изменя така: „2. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни…
Страница 1 от 53
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево